неделя, 7 март 2010 г.

Практически Диалози VII - Правило на аргументационната схема

VII. Правило на аргументационната схема.

Никой участник в спора не бива счита тезата си за успешно защитена, ако защитата не протече по подходяща аргументационна схема, която трябва да бъде коректно приложена.

Аргументационната схема като по – общо понятие обхваща начина на подредба на представените аргументи, т.е. валидността на тяхното навързване.

Аргументационната схема е подходяща, ако е приемлива и за двете страни на диалога, което не означава, че е приемлива изобщо, т.е това е комуникационна, а не логически коректна дефиниция. Все пак общото значение на термина „подходяща” означава логически, а не вероятностни аргументи (в общия случай от вероятностни аргументи не може да се изведе детерминистично твърдение).

Схемата е коректно приложена, ако чрез нея може да се отговори на критичните въпроси към тезата. Коректността на приложението имплицитно е свързана с логичността на аргументите.

Нарушенията възникват в етапа на аргументиране:

Ø Използване на неподходяща аргументационна схема.

Ø Некоректно прилагане на аргументационна схема.

Нарушение 1: Използване на неподходяща аргументационна схема.

Използват се вероятностни аргументи, вместо логически:

· Позоваване на авторитет

· Популистки аргумент („много хора твърдят, че...”)

· Първото правило на магьосника (Т.Гудкайнд) – приемане на дадено твърдение за вярно, поради желание то да бъде вярно или страх от възможността да е вярно.

Примери:

Анекдот – „Един от основоположниците на квантовата теория – Макс Планк на младини отишъл при 70г професор Филип Жоли и му казал, че е решил да се занимава с теоретична физика.

-Млади човече – отвърнал му известният учен – защо искате да зачерните живота си – теоретичната физика в основни линии вече е завършена... Струва ли си да се захващате с такава безперспективна работа?!”

Иван: Милиони хора слушат чалга, но аз не, да не би да съм глупав, че не съм я оценил?

Андрей: Естествено, че си глупав, Иване, щом милиони я слушат, тя е новата класика! Вдъхновяваща, извисяваща душата, носител на високо-морални послания като ”тигре, тигре, имаш ли пари - хубави жени” От днес нататък само нея ще пускаме в шоуто!

„Искам, следователно мога”

Първанов: Не ви ли е срам, че казахте, че съм млад милиардер?

Дянков: Не съм казал, че сте млад милиардер, а че не сте млад!

Първанов: Тоест, казали сте, че съм милиардер?!

Дянков: Вас ви е страх някой да не разкрие, че имате много пари, затова откривате в моето отрицание на младостта ви потвърждение на тезата, че сте милиардер.

Нарушение 2: Некоректно прилагане на аргументационна схема.

· Симптоматични заблуди

- Некоректно позоваване на авторитет – Авторитетът е вероятностен аргумент, който в общия случай няма тежест дори при коректна употреба, поради което некоректната употреба няма да бъде разглеждана.

- Прибързано обобщение.

· Фалшива аналогия – най – честата фалшива аналогия е представянето на сходство между две системи като еквивалентност, т.е. приемането на подобието за еднаквост.

· Причинно – следствени (каузални) заблуди

- Post hoc ergo propter hoc – приемане на корелацията за каузалност, последователността на събитията като достатъчно доказателство за връзка между тях.

- Системен провал – разглеждане на еднопосочна връзка между две събития, когато те са в обща система. Това обобщава няколко частни случая на логически заблуди. Виж

http://raylight.blog.bg/lichni-dnevnici/2008/12/05/logicheski-zabludi-vi-prichinno-sledstveni.262620

Примери:

Епизод I

Шеф: Колкото пъти те погледна, ти все не работиш!

Работник: Но, шефе, ти все ме гледаш в края на всеки час, а аз тогава си взимам почивката по регламент, нали работя с компютър.

Епизод II

Шефът започва да следи през пет минути работника си. Работникът подскача всеки път, когато го погледнат, губи концентрация и се разсейва.

Шеф: Сега те гледам през пет минути и ти все гледаш нервно и зяпаш монитора, като че ли за пръв път работиш!

Работник: Шефе, така е откакто ме гледате през пет минути.

Всичко на този свят, което е хубаво, или е забранено или се пълнее от него

„Щом погледнах мача и веднага ни вкараха гол. На карък съм му

Левичар: Организацията на бойскаутите прилича на тази на Хитлерюгенд, следователно американците промиват мозъците на децата.

Десен: Бойскаутите се учат да помагат на другите, да постигат целите си, да се борят за убеженията си. Възпитават ги в добродетели.

Левичар: Възпитаването на добродетели е промиване на мозъка!

Десен: А отрицанието на добродетелите защита от промиване на мозъка ли е? Само лош човек може да мисли така.

Левичар: Те ги карат насила да бъдат добри!

Десен: За разлика от Хитлерюгенд, членството в бойскаутската организация е доброволно начинание. Промиването на мозъци означава да заставиш противника да те слуша, докато не се съгласи с теб, без значение дали имаш аргументи или не, докато възпитанието на бойскаутите се постига чрез лични примери, които те избират да следват, защото отговарят на вътрешните им потребности.

1 коментар:

wattie каза...

Примерът с бойскаутите преминава от смехотворен към жалък. Не става въпрос дали аз съм "левичар" или ти си "десничар" или кое е по-добро и кое не. Не е зле да го подкрепиш с малко по-сериозни исторически факти и поне малко философски изводи.

Съвет - просто го махни, защото в този си вид не става дори за редакция.

Публикуване на коментар