събота, 17 януари 2009 г.

Логически заблуди - XIII - Заблуди на избора

XIII. Заблуди на Избора.

Деф. На читателя се представя избор, който е корумпиран по някакъв начин – непълен, твърде подробен, фалшив, неалтернативни избори, насочен избор, като по този начин авторът се стреми да управлява избора на читателите си.

1. Непълен избор .

Деф. Представя се набор от алтернативни опции, които не изчерпват избора (съзнателно не се представят нежелани алтернативи). Това е обобщение на фалшивата дилема.

Примери:

а) В природата има три цвята – синьо, червено и зелено.

Заб. В природата има безкрайно много цветове, получени чрез смесване на тези три цвята (оранжево небето, оранжево детето....)

б) В политиката и само ляво, дясно и център.

Заб. В политиката има най – различни доктрини и ценностни системи – републиканци и демократи (САЩ), консерватори и либерали (ВБ), Християндемократи, Християнсоциалисти, зелени и т.н. (ФРГ), т.е. има много други оси на разделение освен „ляво, дясно и център”.

в) Кафето се пие със сметана, мляко и захар (в някаква комбинация от тези трите).

Заб. Има и „ирландско кафе” (с уиски).

2. Твърде подробен (необобщен избор) .

Деф. Представя се набор от алтернативни опции, като част от тях са обобщими в една опция, но целенасочено се представят максимално подробно, за да се затрудни (обърка) изборът на читателя (той да спре да разглежда опциите поради твърде големия им брой и сам да изключи част от тях от избора си).

Примери:

а) Общ, абстрактен пример: Дават се опциите:

Клас 1,

Клас 2,

Клас 3

Класът на Елемент 1,

Класът на Елемент 2,...

... Класът на Елемент N.

Клас5.

Заб. Всички тези елементи принадлежат на Клас 4, но се представят подробно, за да не стигнем до Клас 5 от нетърпение или липса на време.

б) Скъпи, къде искаш да отидем на ваканция? Америка, Африка, Азия, Англия, България, Чехия, Унгария, Лихтенщайн...(изброяват се всички държави), Австралия?

Заб. Всички други континенти се представят само с името си, а Европа се изброява подробно, за да не стигнем до Австралия.

в) Анкета за гласуване: За кого бихте гласували на парламентарните избори?

БСП

НДСВ

ГЕРБ

ВМРО... (изброяват се също всички регистрирани български партии, вкл и такива (около 90% от регистрираните)), които никога не са вкарвали депутат в парламента)

...ДСБ

Заб. Целта е да не се стигне до ДСБ в анкетата, вместо да се обобщят партиите без подкрепа в графата „други”.

3. Фалшив избор .

Деф. Представя се набор от алтернативни опции, като част от тях са фалшиви (неверни твърдения). Най – често фалшивият избор е и непълен избор (заместване на нежелани опции с фалшиви), но може да бъде и пълен, като фалшивите опции са „по - привлекателни” от истинските.

Примери:

а) Можеш да избереш между сегашните парламентарно представени партии , извънпарламентарните, които си чувал, или Партията на Българските Мъже.

Заб. Доколкото авторът знае Партия на Българските мъже не съществува.

б) От всички милиони цветове най – хубав е цветът на магията, избери него.

в) Можеш да похарчиш парите от заплата, при което няма да имаш печалба, можеш да ги спестиш в банка и да взимаш малка лихва, а можеш да ги дадеш на мен и аз ще ти дам 300 % годишна лихва.

Заб. И с тези 300 %, след обезценяването парите ти ще са 10% от началната сума.

4. Неалтернативен избор .

Деф. Представя се набор от неалтернативни опции, което означава, че изразът „А или B или C” нелегитимен, защото A не изключва B, или B не изключва C и т.н. Една от формите на неалтернативен избор е някаква форма на йерархия между опциите (птица или щъркел?). Неалтернативен избор е допустим за случаи, в които явно е пояснено, че е такъв, тъй като наборът от опции се възприема неявно от читателя като списък от алтернативи.

Примери:

а) Крокодилът е или дълъг, или зелен.

Заб. Крокодилът може да е едновременно дълъг и зелен.

б) Успешните политици са или десни, или почтени.

Заб. Политиците могат да бъдат едновременно десни и почтени.

в) Какво би предпочел да хапнеш – морска храна, риба или раци?

Заб. Морската храна включва едновременно и риба и раци. Тя не е алтернатива на рибата и раците, но рибата и раците са алтернативи една на друга.

5. Неуместен избор .

Деф. По – силна форма на неалтернативен избор, при която опциите нямат връзка с критерия за избор (когато има такъв), или критерият е неопределен.

Примери:

а) Можем да избираме между три политически системи – демокрация, диктатура и анархия.

Заб. Анархията в смисъл на абсолютна свобода е отрицание на реда и политическите системи. Абсолютната свобода е постижима само при отсъствие на ред, тъй като редът е ограничение за свободата, а система без ред също не може да има, тъй като включва реда в себе си (набор от взаимовръзки между елементите).

б) Какво е правилно да се направи, за да се помогне на хората?

Да се пусне хвърчило,

да се ходи на фитнес,

да се пишат доклади,

да се сънува цветно.

Заб. В този пример опциите нямат връзка с критерия за избор.

в) Подходящата жена е:

Блондинка,

Брюнетка,

Красива,

Умна,

Смела,

Мъж.

Заб. Тук имаме комбинация от заблуди на избора – неалтернативен избор, опция не отговаряща на критерия, неопределеност на критерия (подходяща за какво?).

6. Насочен избор .

Деф. Насочен избор представлява явно подвеждане на избора при задаване на критерий за избор. Свързано е с употреба и на други логически заблуди (Съдене на читателя, argumentum ad baculum), използвани като инструмент за насочване. Един от вариантите е да се направят всички алтернативи приблизително еднакво лоши (комбинация с неалтернативен избор), така че предложената от автора алтернатива да бъде приета по – лесно. Частен случай е отказът от избор, когато се предлагат еднакво лоши алтернативи с готов извод „няма смисъл да се избира”. Отказът от избор е насочване към неявен избор (контекстен, не е посочен предварително).

Примери:

а) Какво би избрал да направиш – да отидеш да протестираш, знаейки, че е безсмислено, или да си останеш на работа, с което ще си помогнеш в кариерата?

Заб. Добавянето на изразите „знаейки, че е безсмислено” и „с което ще си помогнеш в кариерата” е опит да се направят изводи вместо читателя, като по този начин предварително не му оставят избор, ако той вярва на написаното.

б) „Всички са маскари”, така че, защо да не бъдеш един от нас?

Заб. Щом е все едно и също, защо не избереш моя вариант?

в) Би ли избрал свободата, която те убива, робството, което бавно те убива, или службата за мен, която ще те спаси?

Заб. Отново се предоставят готови изводи, освен това другите опции са еднакво лоши.

г) Всички жени са леки, няма смисъл изобщо да се занимаваш с жени.

Заб. Тук контекстният (неявен) избор според случая е „занимавай се с мъже”, или „не се занимавай изобщо с нищо полово” и др.

Прочетете Цялата Статия...