сряда, 18 март 2009 г.

Специални логически заблуди III - Заблуди на произхода

III. Заблуди на произхода.

Деф. Заблудите на произхода представляват използването на произхода на даден човек или обект (абстрактна структура като например фирма, държава и т.н.). като аргумент за неговите (нейните) действия и решения или като аргумент най – общо в съставянето на логическа теза. Тези заблуди представляват едновременно argumentum ad hominem и отрицание на фундаменталната свобода на избора (обстоятелства да предопределят избора).

9. Заблуда на произхода.

Деф. При тази заблуда за даден човек или обект се съди по неговия произход, като по този начин на произхода неправомерно се възлага определяща вместо обуславяща роля.

Примери:

а) „Sins of the fathers” – греховете на бащите/майките се предават по наследство и синовете/дъщерите отговарят за престъпленията на родителите си.

Заб. Твърдението, че грехове могат да се предават по наследство отрича едновременно съвременната биологическа наука, концепцията на повечето религии (грехът като действие на нематериална душа) и фундаменталната свобода на избора.

б) Богомил Райнов е син на Николай Райнов, следователно е виден антикомунист.

Заб. Богомил Райнов публично се отрича от баща си, за да го допусне БКП до публикуване.

в) Хората са произлезли от маймуните, следователно са маймуни.

Заб. Твърдението само си противоречи – няма как хората едновременно да са „произлезли” от маймуните и все още да са маймуни, коеот би означавало да не са „излезли” от никъде.

г) Хората от добри семейства израстват по – възпитани и културни, с по – развити ценности, докато хората от лоши семейства стават профани, олигофрени, лумпен-комунисти, садисти, женомразци, простаци и пияници.

Заб. Има връзка между семейството и поведението на човека, но тя е чисто корелативна, не детерминистична – с други думи семейството може да помага или пречи, но не може да оправдае който и да е избор на човека.

д) Цар Симеон II – Gamble трябва да е прекрасен човек, щом е от такъв стар и аристократичен род като Гота и щом има такъв прекрасен баща като Борис III.

Заб. Щом е аристократ, дори и да убие човек с голи ръце, поне ще го направи аристократично.

10. Обратна заблуда на произхода.

Деф. При тази заблуда за предците/произхода на даден човек или обект се съди по него, като по този начин на произхода регресивно се възлага определяща вместо обуславяща роля.

Примери:

а) Щом в Р. Македония сега има македонци, то и техните баби и дядовци са македонци.

Заб. Бабите и дядовците са се определяли официално като българи до 1944, а техните предци са се определяли само и единствено като българи.

б) Внукът на Радой Ралин е пълно кеуеме, следователно и родът му е от такива.

в) Човекът произлиза от маймуните, следователно и те са разумни ИЛИ човекът е с Божествен произход, следователно и Бог е грешен.

Заб. Отново произходът се използва като знак за тъждество.

г) Всички престъпници са от лоши семейства.

Заб. Статистическите проучвания сочат значителен дял на престъпници от добри семейства.

д) Родът Гота е комарджийски род, щом Симеон II-и му е наследник.

Прочетете Цялата Статия...