неделя, 11 октомври 2009 г.

Практически Диалози IV - Правило на свързаността

IV. Правило на свързаността (релевантността).

Защитата на дадена теза трябва да използва само аргументи, които имат отношение към тезата.

Идеята е, че след като е установена разликата в мненията, защитата на тезата може да стане единствено с аргументи, които имат отношение към нея, иначе би се променила и самата теза.

Нарушенията настъпват във фазата на аргументацията.

Основните нарушения са :

Аргументите нямат отношение към тезата.

Защитата на тезата използва други средства освен аргументация.

Нарушение 1: Аргументи без отношение към тезата.

Диана: Тази комедия беше глупава.

Лъчо: Защо говориш така, добре се посмяхме.

Диана: Не съм казала, че не ми е харесала, а че е глупава, Лъчо.

Стефан: Смятам хубавичко да те понапляскам.

Боби: Не, няма да ме напляскаш, идиот, защото не се казва така. „Ще те набия” се казва.

Найо: Господин цариер (цар - премиер) Сакс-Кобург-Готически, защо искате да присвоите тези имоти? Те не са ваши.

Симеон: Как да не са мои, аз съм цар!

Найо: Цар на какво? На хазарта?

Симеон: На България, господин грешен чип!

Найо: Какво общо има това, че сте цар, с претенцията за имотите ви? Те са на интендантството, което е държавна структура, не лично на семейството ви.

Симеон: Аз съм цар и ми принадлежат.

Нарушение 2: Защита на тезата с други средства.

- Обръщение към емоциите (съжаление, любов, гняв)

- Аргумент на силата (заплаха със саморазправас)

- Отклоняване на вниманието.

- Позоваване на авторитет.

- Бягство.

Примерите са за самостоятелна разработка на образования читател.

Прочетете Цялата Статия...