неделя, 1 февруари 2009 г.

Логически заблуди - XIV - Други заблуди

XIV. Други Заблуди.

Деф. Заблуди, не попаднали в използваната класификация на логическите заблуди.

1. Заблуда на едновременността (cum hoc ergo propter hoc) .

Деф. Търси се каузална (причинно-следствена) връзка между събития или явления, появили се едновременно, т.е. корелацията се приема за каузалност. Тъй като каузалността включва неявно (имплицитно) времето в своята дефиниция, това е логическа заблуда.

Примери:

а) Има пушачи, които живеят дълго, следователно пушенето не вреди.

Заб. Това е едновременно заблуда на непредставителната извадка (колко от пушачите живеят дълго) и заблуда на едновременността (да пушиш и живееш дълго не означава, че живеш дълго, защото пушиш).

б) Много мъже се будят с ерекция, следователно събуждането им я е причинило.

Заб. Това е едновременно заблуда „от паралелизъм” (две паралелни следствия на една причина – едни същи биохимични процеси причиняват и двете явления) и заблуда от едновременност (събуждането и ерекцията се случват едновременно, но едното не причинява другото).

в) Всеки път, когато затворим и отворим очи, светът се е променил.

Заб. Светът не ни чака да си затворим очите, за да се променим, той се променя независимо от нас, ние само отбелязваме неговите промени по този начин.

2. Заблуда на състоянието.

Деф. Съди се за сегашното състоояние на явлението, обекта или човека по предишни негови състояния – отрицание на промените.

Примери:

а) Щом си бил лош, винаги ще си останеш лош.

Заб. Авторът не приема, че читателят е в състояние да се промени.

б) България е участвала в създаването на Европейската Цивилизация, следователно сме цивилизована страна.

Заб. Съди се за сегашното състояние на България по миналото и, а не по фактите (които могат да посочат който и да е вариант в общия случай).

в) Веднъж грешен – винаги грешен.

Заб. Тук неявно се отрича свободата на избора.

г) Сатаната е бил ангел в началото, следователно трябва да е добър и сега.

3. Обратна заблуда на състоянието.

Деф. Съди се за предишни състояния на явлението, обекта или човека по сегашното му състояние – огледална форма на отрицание на промените.

Примери:

а) Щом имаш бицепс 48 см, то и като дете си бил неимоверно як.

Заб. Мускулът е развиван след 15-тата година на трениращия.

б) България е бедна, съсипана държава, това означава, че винаги е била такава.

в) Сатаната е толкова лош, трябва винаги да е бил дявол.

Заб. Сатаната (като библейски персонаж) е бил ангел, преди да падне.

4. Истината е по средата.

Деф. Избира се междинен случай на две противоречащи си твърдения като верен. Особено валидно за алтернативни твърдения „А или B”.

Примери:

а) Учените твърдят, че Земята е кръгла, някои хора настояват, че тя е плоска, следователно истината е някъде по средата.

Заб. Ерго, Земята е кръгло-плоска.

б) Моят учител ми каза, че 2+2=4, но на партийното събрание настояха, че 2+2 = 5, сигурно е някъде около 4.5, 4.6.

в) Мама ме е учила, че кражбата е лошо нещо, но приятелите ми твърдят, че е ок, ако нямам пари, или крада от много богати, сигурно кражбата е добро нещо, ако крада, когато нямам пари и от богати хора.

Заб. Кражбата е лошо нещо, независимо от мотивите и обектите на кражба, според ценностните системи, на които се базират демократичните общества и повечето религии.

Прочетете Цялата Статия...