неделя, 28 декември 2008 г.

Логически заблуди - IV - Индуктивни (статистически)

IV. Индуктивни (статистически) заблуди.

11. Прибързано обобщение.

Деф. Размерът на извадката е твърде малък, за да може да се прави извод.

Примери:

а) Пешо ми открадна ракията. Пешо е българин, следователно всички българи са крадци.

Заб. Всички българи са 15 млн. Пешо е един човек – очевидно твърде малка извадка за статистически достоверно заключение.

б) Питах няколко приятели дали увеличението на данъчните оценки на имотите е добре за нас (увеличение на местните данъци) и те се съгласиха, че е така. Следователно идеята е популярна.

Заб. Няколко приятели не отразяват настроенията на милионен град.

14. Непредставителна извадка

Деф. Извадката не отразява правилно изследваната популация. Това означава, че тя може съзнателно да изключва определени групи от хора (пол, раса, сексуална ориентация, коефициент на интелигентност, имотно състояние и т.н.), което изкривява резултатите от нея и те не могат да се приложат върху популацията (извадката и популацията дивергират).

Примери:

а) Анкета, проведена сред белите хора в Щата Алабама показва, че там няма расова дискриминация на черното население.

Заб. Интересно е, защо не е попитано черното население какво мисли по въпроса за расовата му дискриминация?

б) Ябълките на върха на щайгата изглеждат пресни. Сигурно и останалите в щайгата са такива

Заб. 100000 % сигурно е.

15. Фалшива аналогия.

Деф. Аналогията представлява сравнение на два близки обекта A и B – използва се, че ако А има свойство P, то и B има същото свойство (обикновено такава аналогия е еднозначно вярна ако B наследява А или е част от А, ако говорим за сравнение на множества). Фалшивата аналогия е сравнение на несравними обекти.

Примери:

а) Работниците са като волове. Така както воловете трябва да бъдат бити с пръчка, за да орат нивата, така и работниците трябва да бъдат мотивирани.

Заб. Нерде Ямбол, нерде Стамбул. Воловете за разлика от работниците нямат или не осъзнават своя интерес, поради което няма как да бъдат мотивирани другояче.

б) Държавният бизнес е като частният, следователно трябва да се стреми към максимална печалба (с максимални цени поради монополното си положение)

Заб. Целта на частния бизнес е да максимизира печалбите си - в условията на конкуренцията това означава максимизация на качеството при минимизация на цените, при монопол – максимизация на цените. Държавният бизнес няма такава цел – целта е единствено задоволително качество на услугите, всяка печалба е в ущърб на гражданите – форма на допълнителен данък.

16. Ленива индукция (липса на индукция).

Деф. Правилното заключение на индуктивен аргумент е отречено, въпреки свидетелствата за противното.

Примери:

а) БСП управлява три пъти (Луканов, Виденов, Станишев) като и трите пъти имаше финансова катастрофа в страната. Въпреки това, те смятат, че управляват добре.

б) Иван хвърля 100 000 пъти монета, от които се падат 51 026 пъти ези и 48 974 тура, въпреки това той не смята, че вероятността да се падне тура е около 50 %.

17. Заблудата на изключването (на информация).

Деф. Важна информация, която би могла да подкопае индуктивния елемент е изключена. Изискването всичката отнасяща се до случая информация да бъде включена се нарича „Принцип на пълното свидетелство”.

Примери:

а) Иван е от община Средец, а там повечето гласуват за десни партии, затова той ще гласува за десните.

Заб. Изпуска се, че Иван е наемател там, пристигна от с.Коприварци да работи на строеж, а от с. Коприварци гласуват за левите.

б) Бербатов вероятно ще вкара 3 гола в следващите 6 мача във Висшата Лига, тъй като за 12 мача досега има 6 гола.

Заб. Изпуска се, че 4 от 6-те гола са в 3 мача от ШЛ, което прави 2 от 9 за Висшата Лига.

18. Обобщение от изключение/ изключение вместо обобщение.

Деф. Прилага се общото правило в случай, в който става дума за изключение / прилага се изключение, когато действа общото правило.

Примери:

а) Законът казва, че скоростта в населено място е до 50 км/ч, затова, независимо, че положението с майка ви е било спешно е трябвало да карате с 50 км/ч

Заб. Приложението на общото правило за спешния случай би довело до летален изход.

б) Не е хубаво да се краде – затова върни детонатора за атомната бомба на онзи терорист от Ал-Кайда веднага!

Заб. Не е хубаво да се краде от терористи, това би попречило да убият стотици, в случая – милиони.

Няма коментари:

Публикуване на коментар