четвъртък, 1 януари 2009 г.

Логически заблуди - XII - Заблуди на дефинициите

XII. Заблуди на дефинициите.

Деф. Дефиниция на дефиницията не може да бъде дадена, достатъчно е да се спомене, че за да се използва дадено понятие, то трябва да се дефинира, да се обясни какво точно е то. Дефиницията не трябва да е нито твърде обща (дефинираме понятието чрез свойства притежавани и от други понятия), нито твърде частна, че да изключи важни, определящи свойства на понятието. Дефиницията трябва да бъде и достатъчно проста, за да има смисъл от нейното използване (да не бъде по – сложна от понятието, което се опитваме да дефинираме) и да не дефинира понятието чрез понятието - какъв смисъл има, ако дефиницията не носи информация, напр. – „пъпешът е пъпеш”?

1. Твърде обща дефиниция .

Деф. Дефиниция, която не определя еднозначно предмета (думата, понятието), като изброява признаци и свойства, оставящи място за много други предмети, думи или понятия, които могат да се опишат с тях, без да се цели това.

Примери:

а) Съвест е нещо, което те кара да стенеш нощем.

Заб. Еротичният сън може да направи същото нещо.

б) Дините са едри, кръгли и твърди.

Заб. Очевидно има и други едри, кръгли и твърди артефакти.

в) Една фигура е правоъгълник, ако има две по две равни страни.

Заб. Такива фигури са и успоредниците. Тук е изпуснато да се добави основното – правите ъгли, както подсказва самата дума.

г) Любовта е притегателно чувство.

Заб. Любопитството – също.

2. Твърде частна дефиниция .

Деф. Дефиниция, която включва признаци или свойства, които не бива да включва и които изкуствено стесняват обхвата и.

Примери:

а) Небето е синьо (част от дефиницията).

Заб. Небето е розово на изгрев и залез слънце, тъмно през нощта, сиво, бяло или дори черно ако имаме облачност и т.н.

б ) Нещо, в което няма кючеци или гьобеци, не е български фолклор.

Заб. По – скоро е обратното – българският фолклор няма такива танци, каквото и да ни уверяват чалга изпълнителите.

г) Порнографските филми са филми с нестандартен секс.

Заб. Това е едновременно твърде обща и твърде частна дефиниция – твърде обща, защото има филми със секс в тях, които не се считат за

порнографски

(сексът е завоалиран и в контекста на сюжета) и твърде частна, защото има порнографски филми и със стандартен секс (показан реалистично т.е. – едно към едно).

3. Твърде сложна дефиниция .

Деф. Дефиниция, която е по – сложна от дефинираното понятие, което елиминира смисъла на дефиницията (опит да разберем понятието по - добре).

Примери:

а) Нещо е контрабутарно, само ако е релитантно.

Заб. Един неясен термин, обяснен с друг неясен термин.

б) Един човек е умен, когато е с висок интелектуален потенциал.

Заб. По – просто понятие, обяснено с по – сложно.

в) Взаимовръзката е релация.

Заб. Добро утро!

4. Кръгова дефиниция .

Деф. Кръговата дефиниция или затворената в себе си дефиниция представлява дефиниране на дадено понятие чрез самото понятие, или обяснение, чрез което се достига отново до понятието.

Примери:

а) Приматът е примат, ако родителите му са примати.

Заб. В дефиницията реферираме понятието.

б) Човекът е човек, когато е човек.

Заб. Тъй като човекът е винаги човек, оттам следва, че е човек винаги, защото е човек. Съвършено информативна дефиниция.

в) Любовта е обич.

Заб. Разбира се, че е така, но какво ново има в тази дефиниция?

5. Противоречива дефиниция .

Деф. Дефиницията включва в себе си взаимно – противоречащи си или несъвместими твърдения или самата дефиниция противоречи на понятието, което дефинира.

Примери:

а) Човекът е напълно свободен, когато отговаря лично за постъпките си.

Заб. Хубава мъдрост, стои добре като цитат в началото на философска книга, но свободата и отговорността си противоречат – той не може да е свободен, когато неговите действия са ограничени от техните последствия.

б) "Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила" – Джордж. Оруел, 1984.

Заб. Дефинират се понятия чрез техните обратни понятия.

в) Добрият човек е добър за себе си и близките си и лош за останалите хора.

Заб. Тук имаме едновременно кръгова дефиниция и противоречива дефиниция – кръгова, защото понятието „добър” се използва в дефиницията за него и противоречива – защото добрият човек не може да бъде лош, което е обратното понятие – ако си добър за някои и лош за всички, няма как да си добър изобщо.

2 коментара:

Bla каза...

a whole lotta nothin'

Лъчезар П. Томов каза...

Всеки човек вижда в средата себе си, защото тя е неговото огледало.

Публикуване на коментар