неделя, 28 декември 2008 г.

Логически заблуди -II (Обръщение към мотивите)

II. Обръщение към мотивите за подкрепа (вместо аргументи)

1. Обръщение към силата (argumentum ad baculum) .

Деф. Читателят е принуден да се съгласи с твърденията на автора или ще последват неприятни събития за него.

Примери:

а) По – добре да се съгласиш, че новата политика на компанията е най – добрият залог (за успех) ако очакваш да си запазиш работата.

б) NAFTA грешат и ако не гласуваш против тях, ние ще гласуваме да те изгонят от офиса.

2. Обръщение към съжалението (argumentum ad misercordiam) .

Деф. На читателя се казва да се съгласи с твърдението поради достойното за съжаление положение на автора.

Примери:

а) Как можа да кажеш, че това е гол? Беше близко до гредата, освен това ни водите с 5:0.

Заб. Това, че единият отбор води на другия с голям резултат по никакъв начин не променя правилника, който определя кога има гол.

б) Надяваме, че ще приемете нашите препоръки. Ние прекарахме последните три месеца в тяхното писане.

Заб. Дългото време на писане е достойно за уважение, но по никакъв начин не е свързано с с верността на препоръките.


3. Обръщение към последствията.

Деф. Авторът посочва неприятните последици на верността на дадено твърдение, с цел да накара читателя да се откаже да твърди, че е вярно.

Примери:

а) Не можем да приемем, че еволюцията е вярна, защото тогава няма да сме по - добри от маймуните и приматите.

Заб. Това, че няма да сме по – добри от маймуните с нищо не променя фактите за и против еволюцията.

б) Трябва да е вярно, че българите са от арийски произход, защото иначе ще сме произлезли от нискокултурни диваци.

Заб. Дали нашите предци са били нискокултурни диваци или не, не е аргумент, нито доказателство по същество в полза на техния „арийски” произход.

4. Съдене на читателя.

Деф. Авторът използва емоционално заредени епитети, за да даде оценка (да съди, да квалифицира обидно) всеки, който не е съгласен с неговото мнение.

Примери:

а) Разумният човек ще се съгласи, че нашият държавен бюджет е твърде нисък.

Заб. Можеш да си разумен и да не се съгласиш поради набор от аргументи. Съществува въъзможността и за най – очевидното твърдение да се намерят контрааргументи и разумни хора да се съгласят с тях.

б) Правилно мислещите хора ще се съгласят, че това правителство трябва да незабавно да бъде свалено, заради собствения им интерес.

Заб. В действителност може да има правилно мислещи хора, които да подкрепят даденото правителство ( подобрили положението си при него), дори да са 1 %.

5. Обръщение към популярността на твърдението ( argumentum ad populum).

Деф. Твърдението се смята за вярно, защото се подържа от много хора или от високовалифицирания елит на обществото. Нарича се още и „обръщение към емоциите”, защото емоционалните твърдения често печелят голяма популярност.

Примери:

а) Ако беше красива, щеше да можеш да живееш щастливо, затова купи Beauty – Z и бъди щастлива (обръщение към хубавите хора).

Заб. Хубавите хора са щастливи, затова бъди и ти от тях, за да си щастлива (това не е необходимо условие, може да е щастлива и без да е от тях).

б) Проучванията сочат, че ББ ще спечели следващите избори, затова нека гласуваме за него.

Заб. Гласуваме за него не защото ни предлага нещо или е доказал, че може, а защото много хора искат да гласуват за него , което не е аргумент по същество, не доказва, че ще се справи.

в) Всеки знае, че Земята е плоска, защо тогава настояваш да твърдиш, че е кръгла?

Заб. Ако един милион хора започнат да твърдят абсурдни неща, това не ги прави верни – остават си абсурдни, тъй като не е аргумент по същество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар