неделя, 28 декември 2008 г.

Логически заблуди - X - Non Sequitur

X. Non - Sequitur.

Деф. Заблуда при използване на невалидни аргументи, т.е. изводът не следва от аргументите.

1. Следствието потвърждава предпоставката .

Деф. Формално: Ако A (е вярно) то B (е вярно). B (е вярно), следователно (и) А (е вярно).

Примери:

а) Ако съм в София, съм и в България. Ако съм в България, то съм и в София

Заб. „Обратното в общия случай е невярно”. Очевидно е възможно да съм в България, без да съм в София, тъй като двете множества – софиянци и българи не са еднозначно съвпадащи (първото е подмножество на второто).

б) Ако планът против глобалното затопляне заработи, ще има спад в температурите. Тъй като има спад в температурите, то планът е приведен в действие.

Заб. Зима е.

в) Ако престъпността намалее, статистиките на МВР ще покажат спад на регистрираните престъпления. Тъй като статистиките показват такъв спад на регистрираните престъпления, то престъпността е намаляла.

Заб. МВР може просто да спре да регистрира престъпленията, като си затвори очите, това обаче няма да ги накара да изчезнат (най – малкото за всички, освен за МВР).

2. Отрицанието на предпоставката отрича следствието .

Деф. Формално: Ако A (е вярно) то B (е вярно). A Не е вярно, следователно (и) B не е вярно.

Примери:

а) Ако съм в София, съм и в България. Не съм в София, следователно не съм в България.

Заб. Същото обяснение като а) на 38 – няма припокриване между София и България. София НЕ е България, София Е ЧАСТ ОТ България.

б) Пушачите умират млади. Следователно НЕпушачите НЕ умират млади.

Заб. Да си пушач помага да умреш млад, но не е задължително условие.

в) Костов е злодей, следователно Станишев (който не е Костов) е добряк (обратното на злодей). Твърдението може да се обобщи и за Живота, Вселената и Всичко Останало (всички, които не са Костов).

Заб. Дори Костов да е злодей, който не е Костов не е автоматически добряк, тъй като не само Костов е злодей (ако е злодей).

3. Несъстоятелност на аргументите (взаимно отричащи се) .

Деф. Формално: Ако A (е вярно) и B (е вярно) то C (е вярно). Всъщност A = НЕ B (A е обратното на B )и тъй като не могат и двете едновременно да бъдат верни, то и изводът не може да бъде верен. Съществуват и други варианти на несъстоятелност, най - общото правило за класификация е, че всички аргументи не могат едновременно да бъдат валидни (несъвместими).

Примери:

а) Пешо е по – трезвен от Гошо, Гошо е по – трезвен от Иван, а Иван е по – трезвен Пешо.

Заб. Според тази група от твърдения, Иван се оказва по – трезвен от себе си ( несъвместимост).

б) Ако един човек е честен, но лъже понякога, той е добър по природа.

Заб. Да оставим извода настрана, човек не може да е честен и да лъже понякога, може само да е „честен понякога” (отричащи се твърдения).

в) Върколаците се превръщат във вълци на пълнолуние и обратно в хора на слънце, следователно са хора през деня и вълци през нощта.

Заб. Пълнолуние има и през деня.

1 коментар:

vladi marinov каза...

"б) Ако планът против глобалното затопляне заработи, ще има спад в температурите. Тъй като има спад в температурите, то планът е приведен в действие.

Заб. Зима е."

Когато се говори за глобално затопляне под "температури" се разбира "средни годишни температури", т.е. забележката е неуместнма.

Публикуване на коментар