неделя, 28 декември 2008 г.

Логически заблуди - XI - Заблуди на обясненията

XI. Заблуди на обясненията

Деф. Обяснението е форма на разсъждение, при което се дава отговор на въпроса „Защо?”. Добрите обяснения се базират на научни или емпиричени теории. Едно обяснение на въпроса „Защо водата замръзва при 0 градуса по Целзий” ще включва физикохимичните свойства на водата, а не обяснение от типа „Защото Бог иска така” или „Водата замръзва при 0 градуса, защото не замръзва при 1 градус”.

1. Обяснение на лъжлив феномен .

Деф. Дава се обяснение на феномен, който не се случва в действителност.

Примери:

а) Причината, поради която рибите могат да летят е, че имат издължено приплеснато тяло.

Заб. Рибите не могат да летят.

б) Парламентът отказа да гласува коледни премии за депутатите, защото съзнава отговорността на народните представители пред хората в навечерието на икономическата криза.

Заб. В действителност парламентът гласува коледни премии за депутатите.

в) Иван Костов не подпомага благотворителността, защото е мръсен, долен циганин.

Заб. В действителност той получи награда за особени заслуги към Българския Червен Кръст - http://www.focus-news.net/?id=n1099170

г) Данко отказа да пие ракия, защото не харесва Дочо.

Заб. Данко в действителност се напи като свиня.

2. Лъжливо обяснение на феномен .

Деф. Дава се обяснение на феномен, като обяснението е невалидно, защото не представлява истина, отместено е (за статистически обяснения – няма представителност на извадката) или е ad hoc, т.е за специфични цели, не е обобщимо или приложимо в други случаи. По този начин не може със сигурност да се твърди, че самият феномен всъщност се случва, поради невалидни обяснения.

Примери:

а) Всички металисти са побойници, защото нямат цел в живота и пият твърде много. (Знам го защото познавам двама такива).

Заб. Тук изводът е въз основа на лични впечатления от само двама индивиди, които пият, нямат амбиции и са побойници.

б) Правителството е добро за хората, защото на мен ми помогна да забогатея.

Заб. Правителството е помогнало на дадения човек и на още 1 % от населението да забогатее, останалите 99% са обедняли. Типичен пример за ad hoc .

в) Футболистите на Левски са некадърни, защото никой от тях не е успял в чужбина.

Заб. Аргументът „никой от тях не е успял” е неверен, защото има пример за успял футболист – Мариян Христов, станал шампион на Германия, нещо, което не е повторено от друг български футболист досега.

Недоказуемост на обяснението .

Деф. Дава се обяснение на феномен, като обяснението е недоказуема теория, защото не може да бъде емпирично проверена (опитно). Такава теория не може да даде предсказания за бъдещо поведение (добра теория е теорията за големия взрив, която не само обяснява появата на Вселената, но и предсказва бъдещото и развитие) или предсказва появата на събития, които биха се появили дори тя да не е вярна.

Примери:

а) Причината Слънцето да изгрява е вярата на хората в него.

Заб. Слънцето би изгряло и да не вярват в него. Пример за феномени, които се случват независимо от теорията.

б) Правителството на ОДС е виновно за кризата в Косово, защото подкрепи американската и европейска позиции срещу Милошевич.

Заб. Намесата на САЩ и НАТО бе неизбежна, независимо от позицията на българското правителство.

б) Хвърлих десет поредни пъти ези, защото имах късмет. Когато продължих хвърлянията до сто, късметът ми ме изостави и общо имах 49 пъти ези.

Заб. Вероятността да се падне ези е 50%. В малка серия е възможно всичко, вкл и десет пъти поред ези или тура. В по – големите серии действа законът за големите числа, т.е. съотношението (брой хвърляния ези)/(брой хвърляния тура) се приближава до 1. Късметът би могъл да е фактор за малка серия, но теорията не може да бъде тествана, защото със или без късмет съотношението ще е приблизително същото (т.е. факторът късмет постепенно клони към нула в тежестта на събитията). Друго съображение е, че абсолютно всяка поредица от хвърляния може да бъде обяснена с късмет или липса на късмет, а теория, която се нагажда според случая не може да бъде тествана.

г) Целият свят съществува поради волята на Всемилостивия Аллах.

Заб. Тази теория не може да бъде тествана, тъй като всяко доказателство, което би могло да я опровергае ще трябва да бъде създадено от Всемилостивия Аллах според теорията.


4. Ограничен обхват на теорията .

Деф. Теорията може да обясни само един много частен случай и не е обобщима (ad hoc).

Примери:

а) Обществото отхвърля хомосексуалистите защото са много префърцунени.

Заб. Тази теория обяснява само за отхвърлянето на хомосексуалистите. Една по – добра теория би обяснила защо по принцип се отхвърлят различните. Хомосексуалистите може и да са префърцунени (приемаме го за простота на разглеждането), но по – важното е, че са различни от общоприетия стандарт и тяхното отхвърляне би се обяснило най – добре с това, което би обобщило теорията за по – широк клас от случаи (всички различни от стандарта).

б ) Причината хората да не гласуват е защото са разочаровани от управляващите.

Заб. Това може да обясни негласуването само и единствено в България. В другите страни разочарованието от управляващите се изразява в гласуване за опозицията, а негласуването има комплексни обществени причини, които не са свързани пряко с разочарование от управляващите (образование, социален статус, малко значение на избора от гледна точка на избирателите в развитите държави и т.н.).

5. Ограничена дълбочина на теорията .

Деф. Добрите теории обясняват феномените с причините, които ги пораждат, т.е. имат дълбочина. Теории, които не обясняват състоянията зад феномена (причините, които са го породили), а само чрез членство в някаква категория имат ограничена дълбочина.

Примери:

а) Опозицията гласува против закона защото е опозиция.

Заб. Тази теория не обяснява мотивите на опозицията, само твърди, че опозицията гласува против управляващите. Не се обясняват принципните разлики в убежденията между опозиция и управляващи (например социалните управляващи искат да вдигнат данъците за повече социална политика, а либералната опозиция иска по – малко държава и повече свобода, което означава по – ниски данъци.)

б) Крокодилът живее дълго, защото е влечуго.

Заб. Това отново е категорийно обяснение (влечугите живеят дълго), което дори и да е вярно не обяснява причините за този дълъг живот. Едно истинско обяснение би засегнало въпроса за бавния метаболизъм на крокодила.

в) Казваш, че небето е синьо, защото си от Левски.

Заб. А какво е небето на цвят?

Няма коментари:

Публикуване на коментар