неделя, 28 декември 2008 г.

Логически заблуди - VIII- Заблуди от Двусмисленост

VIII. Заблуди от двусмисленост.

1. Двусмислица в термина (equivocation) .

Деф. Използване на една и съща дума с две различни значения в дадено твърдение (едното значение не е на място – подобно на заблудата на четирите термина).

Примери:

а) Пешо е идиот. Идиотите получават психиатрична помощ, следователно и Пешо получава психиатрична помощ.

Заб. Тук „идиот” е използвана в два смисъла – общоизвестен смисъл и клиничен смисъл.

б) Садистичите убийци са рядкост. Редките хора са ценни, следователно садистичните убийци са ценни.

Заб. Тук думата „рядкост” е използвана в два различни смисъла, което променя логиката (силогизъм с четири термина).

в) Когато питах Сашо как е изкарал празника, той отвърна, че е имал рядко щастие. Следователнно той е изкарал празника страхотно.

Заб. Тук „рядко щастие” има две различни значения - Сашо е използвал едното значение, а твърдящият е използвал другото в заключението си.

2. Двусмислица в структурата (amphiboly) .

Деф. Използване на граматични конструкции, позволяващи повече от едно тълкувание.

Примери:

а) Вчера застрелях крадец по пижама

Заб. Кой точно е бил по пижама?

б) Ако сменим правителството, това ще доведе до пълна промяна в политиката на държавата ни.

Заб. А в каква посока ще е промяната – не се уточнява.

в) Новата дясна партия – защо да ходите другаде, за да ви измамят? Елате първо при нас!

Заб. За да ви измамим първо ние?

г) Т.нар. „Вацови двусмисленици” – заглавия от типа „Престъпник гръмна полицай”, „Дядо Коледа се движи с водород”, „Настъпи времето на бабите - кучки” и така нататък.

3. Двусмислица в акцентирането.

Деф. Наблягане на дадена част от твърдението, което създава у читателя представата, че то е невярно, когато то е вярно или (създава представата, че) е вярно, когато то е невярно.

а) В нашата фирма е забранено да се ГЛЕДА ПОРНО !

Заб. В ума се набива единствено мисълта за порно, а не забраната за гледането му.

б) Емил Кошлуков бе трезвен днес.

Заб. Това твърдение, дори и вярно внушава на читателя, че тази трезвеност е изключение, щом изрично се отбелязва.

Няма коментари:

Публикуване на коментар