неделя, 28 декември 2008 г.

Логически заблуди - IX - Йерархични заблуди

IX. Йерархични заблуди.

1. Композиционна заблуда .

Деф. Композиционната заблуда представлява слагане на знак за равенство между цялото и сумата от неговите части, т.е. цялото не е повече от сумата на частите си, което в общия случай е невярно предубеждение. „Цялото” може да бъде както обект, съставен от различни части, така и множество от елементи с различни свойства. Основната причина, това предубеждение да бъде невярно е, че то не отчита взаимодействията между елементите или частите на обекта, разглеждайки обектите и множествата чисто механично като съдове, пълни с частите или елементите.

Примери:

а) „Примерът на тълпата” – щом групата от хора е съставена от умни хора, то и тази група е умна като тях.

Заб. В действителност интелектите на хората могат да се компенсират взаимно поради противоположни интереси или убеждения и от умни хора да се получи глупава тълпа.

б) Камъните в стената са кръгли, следователно и тя е кръгла.

в) Ако сложим 100 празни кутии в една стая то и тя ще е празна, защото е пълна с празни кутии.

Заб. Има противоречие в самото твърдение – как ще е празна, щом е пълна, макар и с празни кутии?

2. Заблуда от наследяване .

Деф. Ако цялото притежава някакво свойство, то елементите или частите обезателно го наследяват от него (притежават го). По същество тази заблуда е обратна на предишната и е породена поради същите причини – не се отчитат взаимодействията на елементите/частите.

Примери:

а) След като мозъкът продуцира съзнание, то всяка клетка в него също има съзнание.

Заб. Класически пример – взаимодействието на клетките поражда съзнанието.

б) Тази тухлена стена е ужасно твърда. Сигурно всяка нейна част е също така твърда.

Заб. Тухлите са твърди, но не и хоросанът.

в) САЩ провеждат агресивна външна политика, американците трябва да са много войнолюбиви.

Заб. Не и хипитата, които спряха войната във Виетнам.

Няма коментари:

Публикуване на коментар